Как да управляваме вземанията си?

Как да управляваме вземанията си?

След кратка дискусия в счетоводна къща Гери Консулт се обединихме около мнението, че през последните 2 години световната икономика, и в частност българската расте с темп от близо 4%. Това неминуемо събужда апетита на предприемачите да се разширяват, да търсят нови пазари и клиенти. Точно затова настоящата статия поставя акцент върху често пренебрегван момент за управление и оценка на фирмените вземания. Една от счетоводните услуги, които предлагаме е оценка качеството и следене на портфейл от вземания на клиентите си.

Какво представляват по своята същност търговските вземания между фирми? – Стока, услуга или продукт предоставена от една фирма на друга, с условие за плащане след определен период. Обикновено периодите започват от 15 дни и стигат до 90, а в някои случаи до 180 дни.

Междуфирмената задлъжнялост към 2015г.в България възлиза на 170 млрд.лв.и продължава да се увеличава. Средният срок на разплащане между фирми в страната през 2017г.възлиза на 62 дни, което е увеличение с 3 дни спрямо 2016г. В ЕС са приети правила, които регламентират уреждане на срок за плащане в рамките на 30 дни. Разбира се, с договор може да бъде уговорен по-дълъг срок.

По-долу ви представяме четирите най-важни аспекта при работа с търговски вземания. Степенувани са по степен на важност. Прилагането им във вашия бизнес със сигурност ще намали риска от не плащане или забавяне в плащането, но няма да ги елиминира.

  1. Предварителна и постоянна последваща проверка на вашите клиенти. Проверките през приятели са полезни, но недостатъчни. Потърсете възможности да проверите вашите клиенти във фирмен регистър – companyGuru, Лакорда, Дакси предоставят възможност за достъп до финансовите отчети на вашите клиенти на разумна цена. Поглеждайки ги няколко години назад ще добиете представа за развитието на бизнеса им. Проверка за редовността на плащане към различни контрагенти – ток, вода, телефон, НАП, банки – също ще ви ориентира за навиците на плащане на вашите клиенти.
  2. Стриктно следене на сроковете за плащане и предприемане на бързи и адекватни действия. Закъснение от 1 ден, еднократно – не е притеснително. Когато започне да има повторяемост обаче, трябва да отделите нужното внимание и да изискате спазване на ангажимента за плащане от вашия клиент. Можете да изискате справка на определен период от време, когато настъпват падежите на клиентите ви. Тази справка може да се изготви от счетоводството и да проведете разговори с вашите клиенти и да изискате плащане по фактурите. Не разчитайте на суеверия от типа – познаваме се и работим от 20 години, те са голяма фирма, познаваме се от малки и др. Всички помним скорошните фалити на Пикадили и Карфур, където много доставчици загубиха безвъзвратно средства. Сроковете, в които реагирате в зародиша на подобни ситуация – дали предприемате действия на 1-ия или на 91-ия ден имат пряко пропорционална зависимост с вероятността да съберете вземанията си.
  3. Възможност за застраховка на вземанията, които имате или част от тях. В България вече присъстват международно признати компании като ЕОС Матрикс и Кофас, които дават възможност да сключите застраховка, с която си гарантирате, че при не плащане от страна на ваш клиент, те ще Ви платят сумата до която е застраховано вземането ви. Работейки с международни клиенти, подобни фирми ще извършват постоянен мониторинг и анализ на вашите клиенти. Ако откажат да застраховат вземанията на някой ваш клиент, задължително се замислете ЗАЩО. При работа с по-големи клиенти, където обема продажби е голям това даже е задължително.
  4. Договорите, които сключвате в самото начало при започване на работа с нов клиент. Включете клаузи с неустойки, които да можете реално и ефективно да налагате при забава. Размера също е от значение – ако са високи, те ще имат дисциплиниращ ефект. Коментирайте с адвокат начини за бързо изпълнение при необходимост. Помислете в процеса на преговори с вашия потенциален клиент за изискване на обезпечения от ваша страна. Все пак вие предоставяте кредит на доверие за определен срок – често банките в подобни ситуации изискват материално обезпечение.

Един последен съвет. Внимателно премисляйте работата си с всеки клиент. Не работете с всеки на всяка цена – ръст сам по себе си не е цел. Анализирайте ползите и разходите за всеки клиент. Често се оказва, че при забава разходите, които генерирате да плащате лихви или да се лишавате от възможности не си струват, само за да продавате на клиент Х, който ви бави или изобщо не плаща. Оставете фирми с подобни навици да работят с вашите конкуренти – подобни „лишения“ ще рефлектират положително върху бъдещето на вашата компания.

Както разбирате освен стандартните счетоводни услуги, имаме опит и практика и в много други разнообразни области. Опит, с който можем да Ви бъдем полезни. Потърсете ни на [email protected], 0882 882 559, https://www.facebook.com/GeriConsult/. Очакваме Ви!

Споделете тази статия:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email