За нас

Нашата история

Кога започва всичко?

Счетоводна къща Гери Консулт е основана в окото на финансово-икономическата криза през 1997г. Факт, който е показателен, за да потвърди предприемаческият дух носен от основателя й Ирина Янакиева. Това е и основната причина кантората да съществува вече повече от 20 години.

Връзка със счетоводна кантора Гери Консулт
Счетоводство на фирми

Нашата мисия

Прозрачност – предоставяме открито информация на нашите клиенти, за да могат те да направят информиран избор и във всеки един момента да са наясно със състоянието, в което се намира предприятието, което управляват.

Директна и открита комуникация – взаимоотношенията между служителите и клиентите са основани на открит, честен и конструктивен диалог. Убедени сме, че само по този начин можем да намираме решения, които да бъдат във взаимен интерес на всички заинтересовани страни.

Почтеност и лична ангажираност – когато влизаме във взаимоотношения с клиенти и ги развиваме през годините, водеща е максимата “pro credere”. Нашата цел е да допринасяме за успеха на нашите клиенти, заради което те заплащат за услугите ни, а НЕ да обслужваме клиенти, за да получим плащане в края на всеки месец. Точно тук показваме личната си ангажираност, която излиза извън рамките на “стандартното месечно обслужване”.

Да се заемаме за работа!

Отправете запитване към Нас и ние ще Ви върнем отговор до 2 часа

Основател и собственик на Гери Консулт

За нея

 • 1993-1996г.работи като главен счетоводител в ТСБанк и БРИБанк /днешната СиБанк – вече ОББ/ и точно там натрупва ценен опит в банковото дело и финанси. 
 • През 1997г.точно през т.нар. Виденова зима взима трудното решение да старира частен бизнес и основава първоначално ЕТ Гери Консулт, което днес вече е ЕООД Гери Консулт. 
 • През вече 20 годишната си практика като предприемач иуправител на фирмата, Ирина е натрупала опит, който надхвърля пределите на счетоводните услуги и се простира в консултиране на собственици на малък и среден бизнес.

Експертиза

Старши счетоводител на Гери Консулт

За нея

 • Завършила специалност “Финанси” през 2006г., степен бакалавър и специалност „Търговски и финансово посредничество” през 2008г., степен магистър в Икономически университет – гр.Варна
 • По време на обучението си – магистърска степен, намира реализация по специалността, като касиер – счетоводител в Завод «Хан Аспарух», след това в ЕООД «Мототом», а през 2010г. се присъединява към екипа на СК Гери Консулт.
 • Образованието й се фокусира върху финансов мениджмънт и банково дело, като след присъединяването си към екипа на Гери Консулт, придобива практически знания в аспекти на счетоводните услуги за фирми. 
 • През 10-те години в Гери Консулт е придобила опит в работата с фирми в областта на производството на машини, сферата на услуги, търговия на дребно, аптеки и отдаване на недвижими имоти под наем.
Старши счетоводител на Гери Консулт

За него

 • Бакалавър “Финанси”
 • 12 години опит в банковата сфера в България, 9 от тях на ръководна длъжност – Управител на клон и Регионален мениджър – регион Варна
 • Управлявал активи за 100 милиона евро
 • Анализирал и оценявал проекти и бизнеси в различни фази на развитието си
 • Анализ на риска, управление и оптимизиране на работни процеси в различни бизнеси
 • Управление на екип от 25 човека
 • Бюджетиране и целеполагане
Различни видове финансови услуги
старши счетоводител и специалист ТРЗ

За нея

 • завършила специалност “Счетоводство на промишлеността” в Икономически техникум Добрич през 1974г. 
 • След получаването на специализирано образование работи в сферата на счетоводството, като последователно работи в ЗАВН,Аптечно гр.Добрич,ТСБанк
 • На 01.03.1999г .взема решение да се присъедини към Ирина Янакиева като втория член на екипа на СК Гери Консулт в началната фаза на развитие на фирмата, когато броят на клиентите се увеличава и по естествен начин кантората започва да расте.
 • Специализира в областта на Труд и работна заплата
 • Притежава опит с фирми в областта на рекламата, земеделски производители, аптеки и търговия на дребно, производство и обработка на изделия от метал