Избор на предмет на дейност на фирма

избор на предмет на дейност на фирма
Съдържание

Дейностите на една фирма могат да бъдат разнообразни и варират в зависимост от сектора, в който работят.

Фирмите имат много възможности да предлагат различни видове услуги и продукти, които могат да се варират в зависимост от бизнес модела и сектора, в който работят. В тази статия ще разгледаме няколко идеи за дейност на фирми, които могат да бъдат полезни за стартиращи предприемачи и за вече утвърдени компании, които търсят начини да разширят бизнеса си.

Какви видове предмети на дейност може да има едно дружество?

Предмет на дейността на всяка фирма е от съществено значение за успеха на предприятието. Тук ще ви представим примерен списък с различни видове дейности, които едно предприятие може да избере за своята дейност.

 • Търговия – това е един от най-основните видове дейност, които може да предложи една фирма. Търговията включва продажба на различни стоки и продукти на дребно или на едро. Фирмите могат да се специализират в определени видове стоки, като например електроника, дрехи, обувки, хранителни продукти и др. Търговската дейност може да бъде осъществена както в стационарни магазини, така и онлайн.
 • Внос и износ – това е друга дейност, която може да бъде много печеливша. Фирмите могат да внасят стоки от чужбина и да ги продават на местния пазар или да изнасят стоки, произведени на място, в други държави. Вносът и износът на стоки може да бъде много разнообразен, като например хранителни продукти, електроника, дрехи, обувки и др.
 • Обучение – фирмите могат да предоставят различни видове обучения, като например курсове за професионално развитие, обучения за личностно развитие, езикови курсове и др. Тази дейност може да бъде осъществена както онлайн, така и в класна стая.
 • Посредничество – това е дейност, при която фирмата свързва две или повече страни, които имат нужда от услуги или стоки. Фирмите могат да предлагат различни видове посредничество, като например недвижими имоти, заплащане на сметки, продажба и покупка на стоки и услуги и др.
 • Транспортни услуги – транспортната дейност може да включва превоз на хора и стоки. Фирмите могат да предлагат услуги като таксиметрови превози, куриерски услуги, превоз на хранителни продукти и др.
 • Консултантски услуги – фирмите могат да предоставят консултантски услуги в различни области, като например маркетинг, финанси, право, технологии, човешки ресурси и др. Консултантските услуги могат да бъдат осъществени както лично, така и онлайн.
 • Рекламни услуги – това е дейност, при която фирмата предоставя услуги за рекламиране на продукти и услуги. Рекламата може да бъде осъществена чрез различни канали, като например телевизия, радио, интернет, принт медии и др.
 • Фризьорски и козметични услуги – това са услуги, които се предоставят за грижа за външния вид на клиентите. Фирмите могат да предлагат услуги като подстригване, боядисване на коса, маникюр, педикюр, гримиране и др.
 • Ремонтни услуги – фирмите могат да предоставят ремонтни услуги за дома, офиса или автомобили. Тази дейност може да включва ремонт на електрически уреди, мебели, автомобили и др.
 • Информационни услуги – фирмите могат да предоставят информационни услуги, като например изготвяне на уеб сайтове, софтуерни приложения, обработка на данни, услуги за сигурност на информацията и др.
 • Разработка на софтуер – това е дейност, която се извършва от специализирани фирми, които проектират и разработват софтуерни приложения. Тази дейност може да включва разработка на компютърни игри, софтуерни системи за управление на бизнес процеси, софтуерни системи за управление на клиенти и др.
 • Онлайн реклама – това е дейност, при която фирмата предлага услуги за онлайн реклама на продукти и услуги. Тази дейност може да бъде осъществена чрез социални мрежи, платформи за рекламни кампании и др.

Това е само част от възможните видове дейности, които едно предприятие може да избере за своята дейност.

Колко предмета на дейност може да има една фирма?

При създаването (регистрацията) на фирма, е от голямо значение да бъде избран точен и конкретен предмет на дейността, която ще се извършва. Видовете дейности, които може да бъдат включени в предмета на дейността на едно предприятие, са много разнообразни – търговия, производство, услуги, предприемачество и други. Всъщност, като цяло, предмет на дейност на едно предприятие може да бъде всяка дейност, която не е забранена от закона.

Важно за търговия с хранителни продукти

Ако предметът на дейност на Вашата фирма включва търговията с хранителни продукти, е необходимо да притежавате удостоверение от БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните), което да удостоверява, че Вашият обект за търговия с определени групи хранителни продукти отговаря на съответните изисквания.

Важно за медицински услуги

Ако Вашата дейност включва медицински услуги, има допълнителни изисквания, с които трябва да се съобразите. При регистрацията на фирмата е необходимо да приложите сканирани копия на диплома и документ от БЛС (Българския Лекарски Съюз). Има специални изисквания и към наименованието на дружеството.

Важно за продажба на алкохол

За търговията с алкохол вече не е необходимо да се издава подобен акциз и не подлежи на специален контрол.

Важно за продажба на тютюневи изделия

Ако продажбата на тютюневи изделия е включена в предмета на дейност на Вашата фирма, е необходимо да притежава лиценз от съответната митническа служба. За тази цел трябва да се вложат необходимите документи или техните копия, заверени с печат на фирмата и подпис на титуляра или упълномощеното от него лице, след което се изчаква проверка на място в обекта, където ще се извършва дейността. След като получите лиценз, ще трябва да кандидатствате за баркод през сайта на агенции митници, който да предоставите на доставчиците на цигари. Кандидатстването е лесно, като става с Ваш КЕП / квалифициран електронен подпис/ или на счетоводната компания, с която работите.

Какво съветват професионалистите на Гери Консулт?

Изборът на предмет на дейност за Вашата фирма е много важен и трябва да бъде направен внимателно, в зависимост от Вашите предпочитания и възможности. Съществува огромен списък с видове дейности, които могат да бъдат включени в предмета на дейност на Вашето предприятие, като търговия, внос и износ, обучение, посредничество, транспортни, консултантски, рекламни, фризьорски, ремонтни, информационни услуги, разработка на софтуер, онлайн реклама, производство на стоки и други.

Предприятията имат възможността да избират между много различни видове дейности, като по този начин се улеснява тяхното успешно функциониране и развитие. От избора на предмета на дейност зависи и рента, която ще се плаща на Държавата. Важно е да се избере предмет на дейност, който да е съобразен с Вашите интереси, опит и капацитети, за да може Вашето предприятие да расте и да се развива успешно.

Дейностите на едно дружество може да варират спрямо сектора, в който оперират. 

Предприятието не е ограничено от броя на дейностите, които да извършва, ако са позволени от закона. Примерни дейности са:

 • Търговия
 • Внос и износ
 • Обучение
 • Посредничество
 • Транспортни услуги
 • Консултантски услуги
 • Реклама
 • Фризьорски и козметични услуги
 • Ремонтни услуги
 • Информационни услуги
 • Разработка на софтуер
 • Онлайн реклама
 • И много други

Няма ограничение. Стига да са в рамките на законите на държавата.

Свържете се с Гери Консулт! Ние ще Ви помогнем да си отворите фирма и да изберете подходящите предмети на дейност, които се отнасят за Вас.