Често задавани въпроси

За изготвяне на документи са необходими 1 ден, след като се входират в Агенцията по вписванията, административният срок за обработка на документите е до 3 работни дни. 

След като фирмата е регистрирана в Агенция по вписванията, дейността може да се стартира на същия ден.

Можете да получите консултация като изпратите запитване от контактната ни форма, като попълните няколко детайли за предмета на дейност и как ще осъществявате бизнеса си. Така ще можем да отговорим изчерпателно относно специфични особеност за дейността на фирмата, счетоводно и данъчно облагане, разходите за осигуровки, които ще имате и други важни въпроси.

Да, ако искате Вашият бизнес да стартира успешно или да се развива устойчиво, то имате нужда от доверен партньор, който може да покрие области като счетоводно, данъчно и трудово законодателство. Така ще може да се фокусирате изцяло върху развитие на бизнеса си, а ние да се грижим за всички счетоводни, данъчни аспекти и да споделяме с всеки клиент нашият предприемачески и управленски опит.

Предлагаме on-line обслужване на клиенти, които се намират извън населените места, където имаме офиси. Използваме онлайн системи за качване на документи, изпращане по e-mail на сканирани / снимани документи и отговаряме в рамките на деня на запитвания по Viber/Zoom и други платформи, които улесняват комуникацията.

  • Разгледайте уеб сайта на фирмата / посетете офиса на компанията
  • Проверете дали информацията, която Ви поднасят е разбираема от Вас – можете ли да комуникирате на един език и лесно ли разбирате какво Ви казват
  • Прочетете отзиви от други клиенти, които ползват или са ползвали услугите на компанията
  • Поискате оферта за услугите, които ще ползвате, за да разберете и какво е включено в цената, която Ви предлагат

Ресурси – времето, информацията, програмното осигуряване и човешкият капитал са най-важните компоненти за стабилен, ефективен и развиващ се съвременен бизнес. Можем да Ви спестим закупуването на счетоводен и пейрол софтуер, както и от необходимостта да се научите и да работа с такъв. Ще Ви спестим наемането на квалифициран персонал с натрупан професионален опит в областта на данъците, счетоводството и ТРЗ услугите, който ще Ви е необходим за правилно водене на Вашите стопански дейности.

Пълно счетоводно и трудово-правно обслужване – текущо счетоводство, изготвяне на междинни отчети, годишно приключване, съдействие при извършване на плащания, консултации, регистрации, пейрол услуги, водене на осигуряване, данъчна защита, представителство пред държавни и общински органи.

 

В допълнение можем да ви предоставим редица административни и юридически услуги,

с които Вашият бизнес да получи цялостно комплексно обслужване на много от неговите стопански дейности и процеси.

Според обема дейности, които ще поискате от нас да изпълняваме, според големината на Вашето предприятие и документооборота му, според броя на наетите и/или осигурени в предприятието Ви лица.

Екипът от счетоводители и пейрол специалисти на „Гери Консулт“ ООД включва 4 експерта с дългогодишен стаж в съответната област. Но това не е всичко – част от нашите експерти имат богат опит и в банковата сфера, стартирали са успешни бизнеси, които развиват и до днес успоредно с упражняване на професията си.

 

Средната продължителност на професионалния опит на служителите ни в сферата на счетоводството и пейрола е 25 години.

Според обема дейности, които ще поискате от нас да изпълняваме, според големината на Вашето предприятие и документооборота му, според броя на наетите и/или осигурени в предприятието Ви лица.