Отдаване под наем на апартаменти в Booking, Airbnb, Expedia и други платформи – какво трябва да знаете за облагане на доходите.

Облагане на доходи от краткосрочно отдаване под наем на апартаменти в Booking, Airbnb, Expedia и други платформи

 

След като НАП започна да получава информация от куриерските компании за доходите изплащани чрез наложени платежи на всички изпращачи от България, вече започват да получават информация от Airbnb и Booking за изплатени доходи от тях на наемодатели.

 

Това означава, че ако досега тези наемодатели са оставали извън радара на приходната агенция и тези доходи са били част от сивата икономика, то отсега нататък ще им се наложи да си декларират доходите и ако не го направят доброволно, то ще бъдат потърсени от служители на НАП с покана да го направят.

 

В тази статия ще засегнем основните моменти при облагането на доходи получавани от краткосрочно отдаване под наем на апартаменти през платформи Booking и Airbnb.

 

Ако пък за първи път предстои да отдавате имот в тези платформи и се чудите откъде да започнете, то първо трябва да направите регистрация по Закона за туризма. Това е необходимо, като дори платформи като Booking & Airbnb ще ви изискват номера от регистрацията в общината, за да верифицират имота и да активират профила. Тази регистрация е задължително условие, за да се възползвате от облагането с патентен данък.

 

Облагането на доходи от наем получени от Airbnb или Booking на първо място се определя от статута на лицето, което отдава под наем имот, а именно:

 

 1. Физическо лице – в т.ч.и едноличен търговец. Когато тази дейност се извършва от физическо лице, доходите се облагат с патентен данък. АКО лицето не отговаря на условията за облагане с патентен данък то се облага с данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Накратко условията за облагане с патентен данък са:

 •  Имат годишен оборот по-малък от 50 000лв. /предстои да стане 100 000лв.от 01.01.2023г./

 • Не са регистрирани по ДДС, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл.97а /която е задължителна при получаване на услуги от платформи като Booking и Airbnb/

 • Извършват патентна дейност, а именно – отдаване под наем на места за настаняване* с не повече от 20 стаи, категоризирани с една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма

* Местата за настаняване са хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили и др., изброени в чл.3, ал.2, т.1 от Закона за туризма.

 

Патентния данък се администрира от общината, в която се намира имота, а не от НАП. Размерът му може да се провери на уеб страницата на всяка конкретна община.

 

За да облагате доходите от отдаване на имоти под наем в Booking и Airbnb с патентен данък, трябва да подадете декларация в общината по местонахождение на имота до 31 януари на годината, през която ще се осъществява дейността ИЛИ непосредствено преди началото й, ако тя започва след 31-и януари.

 

Внасянето на патентен данък е на 4-и вноски /може да се плати веднъж годишно/

 • За първото тримесечие – до 31 януари

 • За второто тримесечие – до 30 април

 • За третото тримесечие – до 31 юли

 • За четвъртото тримесечие – до 31 октомври

 

ВАЖНО! – Без значение, че прилагате режим на облагане с патентен данък, имате задължение за подадете и годишна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ пред НАП за доходите си през предходната година. Срок за подаване на декларацията е от 10 януари до 30 април на следващата година. В тази декларация няма да доплащате данъци, но ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОПЪЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ №7 и да направите годишно преизчисляване на дължимите осигурителни вноски и в зависимост от размера на доходите евентуално да довнесете осигуровки. Може да се наложи да довнасяте АКО РЕАЛНО ПОЛУЧЕНИТЕ суми са по-високи от избрания осигурителен доход /мин.710лв.месечно/

 

Патентният данък е благоприятен за облагане режим, НО ако до момента имате информация за доходите си и не сте ги декларирали, то се консултирайте със специалист, за да можете да имате ориентир за размера на осигуровките, които може и да трябва да довнасяте.

 

 1. Облагане на доходите без патентен данък – Когато физическо лице не отговаря на посочените по-горе в статията условия, то ще дължи данък върху доходите от отдаване под наем на апартаменти в Booking & Airbnb в размер на 15%, а размера на данъчната основа, която ще се обложи с 15% ще се определя по правилата за печалба на еднолични търговци. Тъй като е малко вероятно физическо лице да има доходи от краткосрочни наеми >50 000лева /100 000лева от 01.01.2023г./, но все пак – ако е така е нужно да подадете годишна данъчна декларация за облагане на доходите, като ще попълните приложение №2.

 

 1. Облагане на доходите, когато фирма отдава имотите – В този случай, данъкът който е дължим е в размер на 10% данък върху реализираната печалба – разликата между приходите реализирани от наеми и разходите за извършване на дейността. В зависимост от размера на доходите е препоръчително да направите предварителни изчисления каква би била ефективната данъчна тежест и в този случай, за да сравните възможните алтернативи и да направите информиран избор.

 • Важен момент в този случай е отново регистрацията по чл.97а, защото получавате услуги с място на изпълнение в България от Booking & Airbnb. Регистрацията се прави 7 дни преди датата на първата доставка. Повече по темата прочетете тук.

 

Имате допълнителни въпроси или търсите счетоводни услуги за вашите имоти или компания? – намерете ни на 0882 882 559 или пишете на [email protected]

Споделете тази статия:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email