Какво е ДДС?

В настоящият материал ще разгледаме няколко важни въпрса свързани с ДДС:
– Как да ценообразуваме правилно, за да не се притесняваме какво ДДС ще внасяме.

– Що е ДДС и Как влияе ли върху приходите и разходите ни.

Напоследък често получаваме следното запитване от предприемачи: „Предстои да достигна праг за регистрация по ДДС. Какви ще бъдат последиците за мен и бизнеса ми от това?“ Затова решихме да подготвим този материал, в който с просто думи да дадем отговор на въпросите „Какво точно представлява Данъкът върху добавената стойност (ДДС)?“ и „Как правилно да ценообразуваме, за да не повлияе регистрацията по ДДС негативно на бизнеса ни?“.
Фактът, че една фирма е достигнала или предстои да достигне прага за регистрация по ДДС, е радващ. Това означава, че дейността и фирмата се развиват, а приходите се увеличават.
Решихме да отговорим с прости думи на въпросите:
1. Какво означава да се регистрирате по ДДС?
2. Как да ценообразувате правилно, за да не намалее печалбата?
3. Кой всъщност плаща ДДС – собственикът на бизнес или крайният клиент?
Често чуваме предприемачи да казват “Аз плащам ДДС-то на държавата”, “Това ДДС направо ще ме съсипе/фалира”. Реалността обаче е по-различна и е важно да знаем какво представлява ДДС. Това е от ключово значение, за да управляваме бизнеса си и да ценообразуваме правилно.
Какво представлява Данък върху добавената стойност/ДДС?
Това е косвен данък, който крайният потребител плаща, когато си купува определен продукт/услуга.
За да придобием повече яснота, нека да разгледаме следният пример:
⦁ Купувате стока за 6 лв. с включен 20% ДДС или просто казано 1 лв. ДДС и 5 лв. покупна цена без ДДС. ДДС в случая е в размер на 1 лв., което вие плащате на продавача, от който купувате стоката.
⦁ Добавяте стойност към първоначалните 5 лв. (цена без ДДС) – чрез реклама, чрез подобрения на продукта или услугата, печалба и други. Така вие добавяте стойност към продукта в размер на 5 лв. без ДДС. Оттук идва и наименованието „Данък върху добавената стойност“ – начислявате данъка върху добавената стойност.
⦁ Вашата крайна цена на продукта или услугата става 10 лв. без ДДС, изчислявате 2 лв. ДДС. Следователно крайната продажна цена е 12 лв. с включен ДДС.
За по-голяма яснота ще разгледаме и пример с общи продажби в рамките на един месец.
Да речем, че имате заведение за бързо хранене, в което продавате само дюнер. Правите и продавате по 10 000 дюнера на месеца. Цената на един дюнер е 1.20лв.с ДДС. Общо приходите от дюнери са 12 000лв. От тях 2000лв. е ДДС, който трябва да бъде внесен в НАП.
За да произведете дюнерите обаче, вие купувате суровини /питки, месо, сосове/ на обща стойност 6000лв.с ДДС. Тази сума е формирана като цена на суровините – 5000лв., и ДДС – 1000лв. Фирмата е платила това ДДС на своите доставчици.
Ако допуснем, че заведението ви трябва да внесе в хазната ДДС от 2000лв.за продадените от вас дюнери, то това няма да е справедливо. Вие вече сте платил 1000лв.ДДС за суровините за дюнери, а сега още 2000лв.за готовия краен продукт.
Затова законът позволява платеният данък от 1000лв.за суровини да бъде приспаднат от дължимите 2000лв.от продадени баници и по този начин фирмата да внесе само остатъка от 1000лв. Още веднъж това е ДДС върху ДОБАВЕНАТА от вас стойност в крайната цена на дюнера. Приспаднатите 1000лв.се нарича данъчен кредит.
Когато клиент купи от Вас тази стока или услуга и Ви плати 12 лв. крайна цена, то Вие имате задължение да внесете разликата между платеното от Вас ДДС в размер на 1 лв. върху покупната цена и полученото от Вас ДДС в размер на 2 лв. върху крайната продажна цена. Това означава, че ще внесете 1 лв. върху добавената от Вас стойност от 5 лв., защото ще ползвате този 1лв.данъчен кредит.
Просто е нали? Но нека продължим с примерите.
ДДС е косвен данък, който се начислява върху продажбите, потреблението или консумацията. Какво означава “косвен” данък? Точното определение е, че данъкът се заплаща от крайния клиент в момента на потреблението и действително данъкът е за негова сметка. За това данъкът е косвен – той се плаща не от търговеца, а от клиента. Задължението за внасяне на ДДС обаче е на търговеца, а не на клиента.
За да разберете още по-добре разликата между Косвен и Пряк данък, то ще разясним един пример за пряк данък – Данък печалба. Като фирма вие ще платите този данък, САМО И ЕДИНСТВЕНО тогава, когато имате печалба. Спечелили сте 1000 лв., дължите и трябва да платите 100 лв. данък печалба. Ако сте на загуба – не дължите данък печалба.
Основната разлика между двата вида данък можем да дефинираме така: Прекият данък е резултативна величина от вашата дейност, а косвеният данък НЕ Е – потребителят плаща този вид данък при потребление на продукта/услугата, а вашето задължение като търговец е да внесете в хазната този данък.
И отновно за косвения данък – търговецът на определена стока или услуга го ВНАСЯ в бюджета, НО в действителност той се ПЛАЩА от крайния потребител. Данъкът е включен в крайната цена на стоките или услугите, или поне трябва да е включен при правилно ценообразуване. С прости думи – когато отидете да заредите гориво на бензиностанция, то вие като краен клиент плащате ДДС на търговеца, а той внася този данък в бюджета.
Кога трябва да се регистрираме по ДДС в България?
Накратко това са следните три сценария:
⦁ Достигнали сте приход или оборот от продажби над 50 000 лв. в 12 последователни месеца /взимат се под внимание последните 12 месеца от текущия момент, а не една календарна година от 01.01 до 31.12./. Важно е да правим разлика между оборот и печалба.
⦁ Доброволно / по желание. Обикновено, когато знаете, че дейността ви и клиентите ви ще изискват фактури с ДДС, то може да се регистрирате веднага, при започване на дейността дори с 0 лв. приходи.
⦁ Извършвате или получавате услуги на/от клиенти/доставчици в ЕС. В този случай сте задължени да се регистрирате по чл. 97а, независимо от оборота и трябва да обявявате/декларирате тези сделки всеки месец. За повече информация относно тази регистрация по ДДС може да прочетете повече тук. Типичен пример за такива сделки е продажбата на стоки/услуги чрез Фейсбук и Гугъл реклама. Повече по този въпрос можете да прочетете в този материал.
Много предприемачи успяваха до момента да избегнат регистрацията по ДДС по разлини начини, но от началото на 2020 г.това става почти невъзможно с новите промените в Закона за ДДС. „Защо?“ ще попитате и какво ще се промени.
С изменения в закона за ДДС се преустановява често ползваната до момента практика да се работи с няколко фирми в един обект, като дейността на всяка фирма се спира при достигане на прага за регистрация от 50 000 лв. и се започва работа със следваща фирма. И това се повтаря отново и отново.
Ценообразуване спрямо регистрацията по ДДС
Нека да разгледаме ценообразуване в три възможни варианта и последствията за съответната фирма в различните варианти:
⦁ Не е регистрирана по ДДС, включва ДДС в крайната цена
⦁ Не е регистрирана по ДДС, не включва ДДС в крайната цена
⦁ Регистрирана е по ДДС, начислява и внася ДДС върху крайните цени
Какви са предимствата за Фирма Б? Крайната цена без ДДС е по-ниска с 2 лв., което може да е /временно/ конкурентно предимство и клиентите да предпочетат да купят от нея, заради по-ниската цена Запомнете обаче, че състезанието „Кой ще даде по-ниска цена“ е т.нар. Race-to-the-bottom или състезание към дъното. В това състезание трудно можете да излезете краен победител.
За да бъде картинката пълна, нека да разгледаме и каква ще бъде печалбата на всяка една фирма при равни други условия.
Видно е от калкулациите, че до достигане на прага за регистрация по ДДС фирма А реализира най-висока Брутна и Чиста печалба от дейността си. Виждате обаче, че при регистрация на трите фирми по ДДС, то Брутната и Чистата печалба на Фирма А и Фирма В са идентични.
Не така стоят нещата при фирма Б. При запазване на продажната цена от 10 лв., тя ще внася по 0.67 лв. ДДС за всяка продадена стока, което ще намали Чистата и печалба с 50% в сравнение с Фирма А и Фирма В.
За да реализира Чиста печалба от 9 лв., Фирма Б трябва да продава 3 продукта, докато Фирма А и Фирма В само по 2. Така Фирма Б ще има по-малко капитал за реинвестиции и развитие на бизнеса си.
Най-важните изводи, които можем да направим
⦁ ДДС е косвен данък и го плаща винаги крайният клиент
⦁ ДДС е косвен данък, чието внасяне се извършва от търговеца
Препоръките ни към всеки предприемач
Калкулирайте винаги в крайните си продажни цени ДДС, независимо дали сте регистрирана или нерегистрирана по ДДС фирма. Изчислете по възможност каква да бъде продажната цена без ДДС и върху тази цена добавете още 20%. По този начин ще запазите рентабилността на бизнеса си, а този данък ще бъде заплащан от всеки краен клиент, който купува от вас.
За повече въпроси ни потърсете +359 882 882 559 – Георги Янакиев, [email protected] и Facebook.

Споделете тази статия:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email