Как да регистрирам фирма – необходими документи

Щом сте попаднали на тази страница, то вероятно искате да разберете Как да регистрирам фирма сам и да спестя разходи за адвокатски хонорар. Това е разбираемо, тъй като да си регистрираме фирма сами не е сложно и отнема не повече от 1 час.

В счетоводна кантора Гери Консулт разбираме, че за клиентите ни е важно да получават стойност. Затова решихме да споделим какви са административните стъпки, през които трябва да преминете, за да регистрирате сам фирма. В това кратко ръководство съм се опитал да синтезирам стъпките и документите, които трябва да подготвите, за да можете успешно да регистрирате фирмата си сами.

Да започнем с първия документ за регистриране на ЕООД или ООД. Това е Учредителния договор и най-важните неща, които трябва да знаете за него и правилната подготовка на този документ са:
1. Учредителен договор / Акт – този документ съдържа и урежда условията, при които вашето дружество ще съществува. Това са – Наименование, Седалище и адрес на управление, Капитал, Предмет на дейност, Органи на управление, Размер на капитала и дялове на съдружниците и др. Основните реквизити за които трябва да внимавате при Капитал на дружеството – например ако е 50 лева, то помислете как да бъде разпределен – в 25 дяла по 2 лв., 5 дяла по 10 лева, 2 дяла по 25 лева. Минималната сума е 2 лв.за един дял. Препоръчваме ако капитала е повече от 2лв., да изберете такава сума, която лесно да може да се прехвърля – цялостно или частично – при приемане на съдружник и преобразуване в ООД – 40лв.капитал с 20 дяла по 2лв всеки, то ще можете лесно да приемете новия си съдружник без необходимост от увеличение на капитала. Предмет на дейност е друг важен детайл – постарайте се да изберете широк кръг от дейности, които дружеството ще извършва. Добре е когато изреждате дейностите, които ще извършвате накрая да добавите и “всички дейности незабранени от закона, след получаване на необходимите разрешителни и лицензи”.
N.B. – не забравяйте след като сте готови с учредителния договор, да разпечатате 2 екземпляра от него – 1 с попълнени лични данни, а втория със заличени такива – ………..… на мястото на вашето ЕГН и …………… на № на личната ви карта. Ето и нагледно как трябва да изглеждат заличените лични данни.
Учредителен акт при регистрация на фирма
2. 3 броя декларации, в които трябва да попълните личните си данни от личната карта. Бъдете внимателни при попълване на документите за регистрация на фирма, когато адреса ви от личната карта се различава от седалището, където фирмата ще е регистрирана.
Декларация за истинността на заявените обстоятелства при подаване на документи към Агенция по вписвания – Търговски регистър. Можете да я намерите навсякъде в интернет – Декларация по чл.13, ал.4 от Закона за търговския регистър. Това което трябва да попълните в тази декларация са личните данни на собственика – три имена, ЕГН, № на лична карта, адрес по лична карта и седалището на фирмата /АКО се различава от адреса ви по лична карта/.
Декларация, че не сте лице обявявано в несъстоятелност и не сте управлявали такива дружества през последните две години. За грешни или неверни данни носите отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. Декларацията е по чл.141, ал.8 от Търговския закон. Подобно на първата декларация данните, които попълвате са същите.
С третата декларация, вие като собственик, че без съгласието на дружеството няма да участвате в управителни и контролни органи на други дружества. Вече знаете, че данните са идентични както първите две. Това е т.нар. Декларация по чл.142 от Търговския закон.
Ето и пример как изглежда една от тези декларации, които трябва да попълните сами преди да регистрирате сам фирмата си.
Декларация при регистрация на фирма
Общото между трите декларации, е че когато си ги попълните и разпечатате, то можете спокойно да ги разпишете дори и от уюта на собствения си дом.
4. Декларация – Съгласие с Образец от подпис – Задължително декларацията се подписва пред Нотариус!!! Тази декларация не прави изключение, затова данните които попълвате са отново вашите или на всички съдружници, когато регистрирате ООД. Освен това попълвате и името на фирмата и седалището и адреса на управление. Когато окомплектовате всички документи запомнете – Тази декларация подписвана пред нотариус, който с полагането на подписа от своя страна удостоверява автентичността на вашия подпис. Не е желателно да я подпишете преди да посетите нотариус, защото той може да откаже да завери подписа ви. Заверката при нотариус се таксува 6лв.
N.B. След като имат вашият подпис заверен при нотариус можете да се отправите към избрана от вас търговска банка /но не преди това, защото от банката ще ви откажат откриване на сметка/, за да откриете набирателна сметка на бъдещата фирма, която ще регистрирате, и в която да внесете в брой учредителния капитал или ако имате лична сметка в банката, където ще бъде набирателната сметка да направите вътрешнобанков превод.
Откриването на набирателна сметка, по която да внесете капитала към момента /08.2019г.започва от 10лв./ И запомнете, че подписа на тази декларация се полага пред нотариус, който е длъжен да установи вашата самоличност.
Декларация при регистриране на фирма
5. Протокол от общо събрание на дружеството. Без да усложняваме много този документ, то той трябва да съдържа Дневен ред от няколко точни на събранието, което трябва да реши, че:
– дружеството се учредява
– име и адрес на управление, приема се учредителния акт/договор на фирмата, споменава се и размер на капитала и как той е разпределен, и от кого се представлява и управлява дружеството.
Този протокол също може да разпишете веднага, когато разпечатате документа.
6. Заявление А4 за вписване на дружество с ограничена отговорност, което се подава в Агенция по вписванията. Това заявление можете да намерите лесно от сайта на търговския регистър като последвате този линк. Ето и нагледно как изглежда първата страница на заявлението
Когато вие лично подавате заявлението отбелязвате, че го правите в качеството си на търговец.
Втора страница от заявлението попълвате, когато регистрирате ООД и има повече от един съдружник.
На трета страница попълвате името на вашето дружество /БЕЗ правната форма – ЕООД, ООД/ и изписването на латиница. Въвеждате и информация за контакт – телефон, и-мейл, адрес на управление и адрес за кореспонденция с вас /САМО ако има разлика между двата адрес/. Ако адреса е един и същ, попълвате само адрес на управление.
Всички останали страници до 8-ма се попълват изключително лесно. Внимавайте ако регистрирате ЕООД има място обозначено като едноличен собственик на капитала, а ако е ООД трябва да въведете данните на всички съдружници и притежаваните от тях дялове. Важно е и да въведете данните на управителите /ако има повече от един и начина на представляване – само заедно, поотделно или по друг начин. След това въвеждате данните на съдружниците и притежаваните от тях дялове – при равноправно съдружие между двама – 50:50 за всеки, или при капитал 4лв., то всеки ще притежава по 2лв.
Ако регистрирате ЕООД, то вашите данни като едноличен собственик се попълват на друг ред и друга страница.
Тук стигаме до последната страница на заявлението. Важно е тук да посочите и-мейл, на който бихте желали да получите уведомление при отказ от вписване. Това е важно, защото ако отстраните пропуските или грешките си, можете в срок до няколко дни да подадете отново документи БЕЗ да заплащате нова такса за вписване. Ако пропуснете този срок, то ще е необходимо да заплатите нова такса за вписване.
Последното, което трябва да направите е да отбележете всички колони и съответните документи, които подавате
– Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
– Документ за внесен капитал
– Документ за внесена държавна такса
Дори и да се затруднявате, то упътването на 9 и 10 страница могат да ви улеснят допълнително.
Заявлението също можете да разпишете веднага след като го разпечатате.
При подаване на заявлението, трябва да платите такса за вписване, които за ЕООД и ООД са 110лв. Ако платите таксата с дебитна или кредитна карта, която е издадена в България, то ще спестите таксите на банките за обработка на плащането, които са около 3 лева.
Така с 1 час от вашето време и около 130 лева разходи, ще имате вашата регистрирана фирма. Срока за обработване на документите за регистрация на фирма в Агенция по вписвания отнема до 3 работни дни.
Решихте ли вече каква ще бъде юридическата форма ЕТ, ЕООД/ООД на вашата фирма? Ако не сте прочетете статията от блога ни.
Все още имате неясноти и въпроси как да си регистрирате фирма сам?
Потърсете ни на нашата страница във фейсбук или пишете ни и ще ви изпратим целия комплект документи за регистрация на фирма по e-mail в Word или желан от вас формат.
Защо направо не ни се обадите да спестите 1 час от времето си и да го инвестирате в идеи за развитие на бизнеса ви? Можем да поемем грижата за счетоводното и административно благополучие на вашият бизнес.
Заявете час за безплатна online или off-line консултация за твоят успешен старт на бизнеса си на +359 882 882 559 – Георги?
Какво имаш да губиш?

Споделете тази статия:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email