Чл. 97а от ЗДДС: Пътеводител за начинаещи

В днешната глобализирана ера, бизнесът е все по-зависим от дигиталните платформи. Сайтове като Google, Facebook, Upwork, AirBnB, Booking, Expedia, Ebay и Shopify стават неотменна част от бизнес стратегията. Но какво става когато се сблъскаме с неочаквани ДДС такси при използване на тези платформи? Въпросът за начисляването на ДДС върху онлайн услуги като рекламиране, хостинг или CMS платформи като WordPress, закупуване на plug-in става все по-актуален, особено за стартиращи предприемачи и малки бизнеси. В тази статия ще се опитаме да ви дадем основния багаж от знания, от който имате нужда.

ДДС и ЗДДС – основни понятия

ДДС е косвен данък, който се отнася за продажбата на стоки и услуги, като ставката се определя от страната, в която е регистриран бизнесът. ЗДДС, от друга страна задължението на всяко данъчно задължено лице да декларира пред НАП стойността на услуги, които сте получили от фирми регистрирани в друга страна членка на ЕС или трета страна,  и да начислите и внесете ДДС единствено върху тази сума.

Какво трябва да знаем за ДДС при използване на онлайн платформи?

Според Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в България, всички услуги, закупени от фирми, регистрирани в ЕС или трети страни, подлежат на обратно начисляване съгласно българският ДДС и по специално т.нар.жаргонно частична регистрация по чл.97а от ЗДДС. Това означава, че ако вашата фирма е регистрирана в България и купува услуги от Google, Facebook или друга платформа, регистрирана в ЕС или страна извън ЕС, ще трябва да начислите и платите ДДС върху тези услуги на НАП. Например, ако рекламирате или плащате за листване на продукти в Google, Facebook, Instagram, TikTok, Etsy, Ebay и др. за 1000 лева, ще трябва да начислите ДДС от 20% върху тази сума, което е още 200 лева. Фактурата, която получавате от доставчика ще е за 1000лв., но разхода ви ще е общо за 1200лв. – 1000лв.за услугата и 200лв.задължение за ДДС.

Какви са възможностите ми?

Според ЗДДС, вие имате две възможности:
  1. Да не се регистрирате по ДДС и да платите цялата сума на фактурата включително и ДДС, което ако не въведете данъчен номер / VAT number, то доставчика би следвало да ви третира като физическо лице и да начисли ДДС-то на страната, в която е регистриран.**
  2. Да се регистрирате по ДДС и да начислите самите ДДС. В този случай, ще трябва да платите само сумата за рекламата от 1000 лева, а ДДС от 200 лева ще трябва да декларирате и внесете в бюджета.
** В този вариант поемате риск при евентуална проверка от НАП да бъдете санкционирани административно за това, че не сте регистрирани, а ползвате услуги от ЕС или трети страни и да ви начислят лихви върху неплатения ДДС. *** Ако искате да рекламирате с малки суми и все още не сте валидирали бизнес идеята си и не желаете да регистрирате фирма, да наемате счетоводна компания и да правите ДДС регистрация, то може и да не се регистрирате, но риска винаги остава.

Какво включва регистрацията по ДДС?

Ако решите да се регистрирате по ДДС, трябва да знаете, че има определени задължения, които следва да изпълните:
  1. Предоставете всички фактури за реклами на своя счетоводител до 10-то число на следващия месец.
  2. Платете ДДС до 14-то число върху стойността на получените фактури за реклами за предходния месец.
В крайна сметка, важно е да се консултирате със своя счетоводител и да прецените какъв е най-добрият вариант за вашия бизнес. Всеки бизнес е уникален и има свои специфики, затова винаги е добре да получите професионален съвет.

Какво всъщност означава частичната регистрация по чл.97а от ЗДДС за една фирма?

Ако ръководите българска фирма, която осъществява услуги към фирми в Европейския съюз, сигурно сте усетили, че има специфична процедура за отчитане на ДДС.  При такъв вид сделка, българската компания не добавя ДДС към своите фактури. Вместо това, фирмата-клиент, базирана в друга държава от ЕС, се занимава с начисляването на ДДС, което е в съответствие с нейните национални закони. За да информира данъчната администрация на държавата-получател за сделката, системата VIES (VAT Information Exchange System) е създадена в рамките на ЕС. Тази система изисква българската фирма да подготвя дневник на продажбите, който включва само фактурите за услуги, извършени на територията на друга държава-членка на ЕС, както и да представи VIES декларация с VAT номерата на контрагентите, на които е издало фактури.  От друга страна, ако българска фирма (или физическо лице) приема услуги от фирми извън България (независимо дали са от ЕС или не), обработката на ДДС става по различен начин. В този случай, българската фирма получава фактура без начислен ДДС. Въпреки това, ДДС все пак е дължим. За да отчете начисляването на ДДС, българската фирма трябва да създаде дневник на продажбите, включващ протоколите за самоначисляване на ДДС съгласно ставката в България – 20%. Информацията за самоначисляването се отразява в представените от фирмите-доставчици VIES декларации.

Какво губите и печелите при регистрация по ЗДДС

С регистрация по ЗДДС, вие ще можете да използвате фактурите от тези платформи като разходи, което ще намали вашата счетоводна печалба и съответно бъдещите ви данъци.  От друга страна, ако не сте регистрирани, вие сте изложен на риск административни глоби от НАП и няма да можете да използвате фактурите като разходи. Надяваме се, че тази статия ви е помогнала да разберете основните концепции около ДДС и ЗДДС при работа с онлайн платформи. Регистрацията по ЗДДС е важна стъпка в управлението на вашия бизнес и предотвратяването на ненужни глоби и разходи.

ДДС е данък върху добавената стойност, който се начислява върху стойността на продуктите и услугите, които купувате.

ЗДДС е Законът за данък върху добавената стойност в България.

Ако вашата фирма е регистрирана в България и купува услуги от тези платформи, вие трябва да начислите и платите ДДС върху тези услуги, независимо дали сте регистрирани по ДДС или не.

Споделете тази статия:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email