Каква е разликата между ЕТ и ЕООД?

Започването на нов бизнес е вълнуващо предизвикателство, но преди това предприемачите трябва да се запознаят с различните юридически форми на собственост, като добре познатия Едноличен търговец (ЕТ) и Дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Изборът между тези форми на собственост може да има значителни данъчни и финансови последствия. Тази статия предлага подробен поглед върху предимствата и недостатъците на ЕТ и ЕООД в България.

Ето ги и основни характеристики на различните видове фирми в България:

Едноличен търговец (ЕТ)

ЕТ е фирма, създадена от един собственик, който отговаря за задълженията на фирмата с цялото си лично имущество. Този вид фирма има редица предимства, като по-ниски държавни такси за регистрация и опростена процедура при заличаване. Но има и недостатъци като солидарна отговорност за задълженията на фирмата и облагане с патентен данък в някои случаи.

Предимствата на ЕТ:

 1. Ниски държавни такси за регистрация: В сравнение с ЕООД, таксата за регистрация на ЕТ е по-ниска – само 35 лева.
 2. По-бърз и лесен процес на заличаване: Процедурата за заличаване на ЕТ от търговския регистър е по-бърза и лесна от тази за ЕООД.
 3. Не е необходим капитал за регистрация: За разлика от ЕООД, за регистрация на ЕТ не е нужен капитал.
 4. Данък патент за определени дейности: Някои дейности, като маникюристки и фризьорски услуги, плащат патентен данък, който може и да се окаже по-изгоден, отколкото при регистрация на ЕООД / ООД. За да имате ясна представа и да можете да сравните цифрите, консултирайте се с опитен счетоводител.

Недостатъците на ЕТ:

 1. Солидарна отговорност: Собственикът на ЕТ е отговорен за всички задължения на фирмата с цялото си лично имущество.
 2. Необходимост от допълнителни осигурителни вноски: В края на всяка финансова година, собственикът на ЕТ може да се наложи да изравнява осигурителни вноски върху разликата между минималният осигурителен доход, за който е внесъл авансово осигуровки през годината и полученият доход, когато той превишава този размер. За да може да сравните ефективната данъчна тежест и да направите изводите си, консултирайте се със счетоводител.

Дружество с ограничена отговорност (ООД) и Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

ООД и ЕООД са видове дружества, при които собствениците отговарят за задълженията на фирмата само до размера на капитала на дружеството. Тези форми имат предимството на ограничена отговорност и по-нисък данък печалба, но имат и някои минуси, като по-високи такси за регистрация и по-сложна процедура при прекратяване на дейността.

Предимства на ЕООД/ООД:

 1. Ограничена отговорност: Собствениците на ЕООД отговарят за задълженията на фирмата само до размера на капитала на дружеството.
 2. Нисък минимален капитал за регистрация: Минималният изискван капитал за регистрация е само 2 лева.
 3. Плосък данък върху печалбата: Данъкът върху печалбата е 10% от реализираната печалба през финансовата и календарна година. Върху печалбата след данък се дължи 5% данък дивидент ако решите да я усвоите.
 4. Лесно променяща се форма на дружеството: Ако сте започнали бизнеса самостоятелно с ЕООД, можете лесно да промените формата на ООД, да увеличите капитала или да продадете дела си.

Недостатъците на ЕООД/ООД:

 1. По-високи такси за регистрация: Регистрацията на ЕООД включва по-високи такси за регистрация към Агенция по вписвания и допълнителни разходи за откриване на набирателна сметка.
 2. Сложна процедура за ликвидация: При преустановяване на дейността, ЕООД се заличава чрез ликвидация, която обикновено трае минимум 6 месеца.

Защо да се доверите на специалист

Изборът между ЕТ и ЕООД зависи от специфичните нужди на вашия бизнес. Важно е да се консултирате с юридически и счетоводни експерти, за да направите най-подходящия избор. Ние от Geco.bg ще съдействаме за взимането на това важно решение!

Основната разлика е в степента на отговорност. При ЕТ, собственикът отговаря за задълженията на фирмата с цялото си лично имущество, докато при ООД и ЕООД отговорността е ограничена до размера на капитала на дружеството.

Това зависи от формата на фирмата. При ЕТ, освен 15% данък печалба, може да се наложи и допълнително изравняване на осигуровки. При ООД и ЕООД, данъкът върху печалбата е 10%.

Всички фирми, независимо от тяхната форма, трябва да водят счетоводство и да декларират ДДС, ако оборотът им превишава определената от закона граница, която е 100 000лв.

Да, можете да промените формата на собственост на бизнеса си, но това изисква определена процедура, съобразно с Търговския закон.

Споделете тази статия:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email