Как да впрегнем в полза на бизнеса си управленското счетоводсто?

Добрият капитан е не този, които разчита единствено на инстикта си, а този който впряга знанията си и анализира картата, за да плава успешно. В настоящият материал, екипа ни от Гери Консулт споделяме с Вас възможностите да управлявате адекватно и да взимате информирани решения за устойчивото развитие. Затова открехваме към Вас вратата към управленското счетоводство, което далеч надхърля възможностите на т.нар. Обикновено счетоводство, които може би всички Вие познавате.

Счетоводството и счетоводните услуги са неразделна част от всеки бизнес – микро, малък, среден или голям. Това, което все още се подминава с лека ръка в България е т.нар. Управленско счетоводство. Какво представлява то с една кратка дефиниция? – Осигуряване на финансово и нефинансова информация, за да подпомогне процеса при вземане на решения от страна на мениджърите/собствнеците на даден бизнес.

Управленското счетоводство разглежда събитията в един бизнес от всеки ъгъл, докато преценява нуждите на бизнеса и възможностите за оптимизиране. Какви са разликите между управленското и обикновеното счетоводство:

– Разликата със счетоводството е, че докато в счетоводството информацията е историческа /за вече отминал период/, то управленското счетоводство е насочено с поглед към бъдещето.

– Счетоводството се съставя по определени стандарти /национални или международни счетоводни стандарти/, докато управленското счетоводство се съставя основно за нуждите на мениджърите, използвайки често информационни системи или абстрактни модели, за да подпомогнат вземането на решение.

– Счетоводството е фокусирано върху компанията като цяло, а управленското счетоводство предоставя детайлна и разбита информация за продукти, операции и процеси, представяне на различни направления на бизнеса и други.

Нека да разгледаме няколко примера Как управленското счетоводство може да помогне на собствениците/мениджърите на бизнес, за да формулират стратегии за работа с клиенти.

1. Осъществяваме продажби към клиенти с отложено плащане до 60 дни. Изчислявайки за колко средно дни успяваме да си съберем вземанията, установяваме че времето е 57 дни. Когато обаче анализираме детайлно всеки един контрагент, разбираме, че някои от тях плащат до 30 дни, а други забавят плащането до 75 дни. В този случай може да анализираме какви продажби правим към всеки клиент, печалбите които имаме и пропуснатите ползи за забавата от 15 дни над договорените условия. Вследствие на това можем да мислим в посока – промяна на цената, ограничаваме на продажбите към клиенти със забава и допълнителен стимул при плащане в по-кратък срок.

2. Имаме физически магазин за продажби на дребно, който работи и през почивните дни. Това е свързано с разходи за допълнителен труд и/или необходимост да наемаме допълнително персонал. Анализа, който можем да извършим ползвайки възможностите на управленското счетоводство – среден оборот за ден от работната седмица и среден оборот от почивните дни за период от 3, 6 или 12 месеца и да използваме величина за разходите на ден – работни заплати, наем, соц.осигуровки, комунални услуги и др. Така ще можем да изчислим печалбата, която реализираме и да вземем решение дали да продължим да работим през почивните дни или да преустановим тази практика.

3. Изчисляване на брутната печалба от клиент. В случай, че можем да извлечем информация за продажбите към всеки клиент в рамките на определен период, то можем да анализираме и колко е брутната печалба от всеки един наш клиент или кои продукти са най-печеливши от нашия асортимент. Установявайки кои са клиентите, които генерират най-големи печалби за нашия бизнес, ще можем да извлечем информация от тяхното поведение и да разберем можем ли да правим допълнителен бизнес с тях. Или може да се открие възможност да увеличим съществуващия бизнес с клиенти, които попадат в групата с по-ниска печалба.

Управленското счетоводство е бизнес инструмент, който може да направи бизнеса Ви по-устойчив и конкурентен, когато го ползвате правилно. Добре подготвеният анализ е фундамент за правилно решение в бъдеще. Поради тази причина, екипа на счетоводна кантора Гери Консулт, ще Ви предостави възможност за първоначална безплатна консултация.

За да се възползвате от възможностите, които управленското счетоводство дава, ни потърсите на 0882 882 559 или [email protected], за да Ви изготвим необходимия анализ и да обсъдим заедно с Вас възможностите пред Вашия бизнес. Печелете с Нас и се обадете сега!

Споделете тази статия:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email