Как да ползваме оборотни кредити – част 1.

Как да ползваме оборотни кредити, за да направим фирмата си независима по отношение на оборотен капитал – Първа част?

Прибягвали ли сте често до ползването на банкови кредити за оборотен капитал?

Когато оборотите ви започнат да нарастват, трябват ли ви свежи средства, за да подпомогнете развитието на дейността си?

Според мнозина ползването на банкови кредити е необходимо и неизбежно, за да може един бизнес да се развива и израства. В тази статия ще обърнем внимание на често срещано явление кредитите за оборотни средства /овърдрафт или кредитна линия/ да се ползват нецелесъобразно и да затрудняват нормалното функциониране на дейността.

Оборотните средства по дефиниция служат за нормалното кръгообращение на дейността – пари – стока – пари прим и преминават през различни измерения – пари, материали, стока и продукция, вземания от клиенти. Доброто им управление е неизменна част от задълженията на мениджъра и те могат да гарантират рентабилното съществуване на всеки един бизнес.

Когато ни се наложи да ползваме привлечен ресурс под формата на банково финансиране, за да подпомогнем обортния си капитал, много често се случва да търсим и съответно да получаваме заемни средства под формата на овърдрафт или кредитна линия.

Какви са предимствата на този продукт:

1. Плащаме лихва само за ползваната част от продукта

2. Имате готовност да посрещнем или да подпомогнем бизнеса във фаза развитие

Какви са изкушенията, които произхождат от този продукт:

1. Да направим инвестиции тъй като средствата са на разположение

2. Да “разглезим” клиентите си като им предоставим по-дълъг срок на разплащане или да не следим за сроковете, в които текущите ни клиенти се разплащат

3. Да разхлабим финансовата дисциплина, тъй като “плащаме само лихви”, а главница НЕ.

За да можем да взимаме информирани решения ще разгледаме няколко примера, при ЗА и ПРОТИВ ползването на подобни продукти за оборотен капитал.

Овърдрафта/кредитна линия са продукти, които можете да ползвате при необходимост, а не постоянно. Последното може да е сигнал за влошено финансово здраве на фирмата ви.

Нека да започнем с примерите ЗА:

1. Преговаряте с вашите доставчици за допълнителни отстъпки при плащане при заявка вместо отложено плащане – тук овърдрафта ви дава възможност да преговаряте за по-добра цена при промяна начина на плащане. Не пропускайте обаче да направите изчисления за отстъпките, които ще получите от вашите доставчици и лихвата, която ще заплатите. Ако лихвата е по-висока, то няма финансова логика да ползвате този продукт.

2. Желаета да договорите покупка на по-голямо количество стоки, което ще ви донесе по-ниска цена и съответно би могло потенциално да увеличи печалбите ви. Използвайте продукта след като сте анализирали за какъв срок бихте продали по-голямото количество стоки в склада ви и какво ще ви ви струва това под формата на платени лихви. Само когато ползата е във ваша полза прибягвайте до ползване на овърдрафт/кредитна линия. В противен случай поемата огромния риск да работита само “за да сте в играта”, което е скъпо удоволствие.

А сега да разгледаме и примерите, които са ПРОТИВ ползването на тези кредитни продукти:

1. Планирате инвестиции и искате да имате осигурен свободен ресурс – ползването на оборотни кредити да финансиране инвестиции води до дългосрочни загуби за бизнеса ви. Първата причина е, че не амортизирате /погасявате/ инвестицията си, докато актива, който сте закупиви се изхабява и в крайна сметка ще се окажете длъжник с цялата сума на актива, който сте закупили.

2. Имам нови клиенти, които искат отложено плащане – важно е да следвате принципа НЕ работете с всеки на всяка цена. Проучете добре вашите потенциални клиенти, които търсят отложено плащане, за да ги финансирате чрез овърдрафт, защото ако те изпитат проблеми, то забавата ще рефлектира върху вашата дейност и ще плащате лихви, които ще “изяждат” печалбата ви.

3. Искам да открия нов търговски обект и ми трябват “свежи” пари. Разрастването е добро, само когато е планирано. Откриването на нов обект означава, че в него ще има определено количество стока, което ще стои “закотвено” като инвестици. В този случай за бизнеса ви е добре да го финансирате с оборотен кредит на вноски, който е съобразен с вашите планове за възвръщаемост от новия ви обект.

Много е важно да планирате и да осъзнавате необходимост от определен кредитен продукт, за да не се окажете заложник на вашия кредитор при икономически спад. Точно в такива моменти кредитора може да изисква връщане/намаляне на размера на вашето оборотно финансиране, което да постави бизнеса в лоша ситуация и да ви създаде излишни неприятностни и нерви.

Във втората част от статията ще ви представим “сблъсъка” Овърдрафт vs. Кредит на вноски за оборотни средства, за да можете да различавате продуктите и да изберете подходящия за Вас продукт.

Споделете тази статия:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email