toggle menu
toggle menu

Счетоводни услуги

Какви са основните счетоводни услуги, които ще получите, когато изберете счетоводна къща Гери Консулт за Ваш доверен партньор в бизнеса?

 • Изготвяне на счетоводна политика и сметкоплана на предприятието

 • Изготвяне на цялостна счетоводна политика на фирмата в зависимост от дейността

 • Осчетоводяване на първични, вторични документи и контрагенти по цялостната дейност на фирмата – клиенти и доставчици

 • Завеждане на дълготрайни активи, изготвяне на амортизационни планове, начисляване на амортизации и инвентаризации

 • Осчетоводяване на банкови извлечения в лева и чуждестранна валута с извлечение получаване на e-mail за Ваше улеснение.

 • Цялостна грижа за месечно изготвяне на Труд и работна заплата – ведомости на служители, подаване декларации пред НОИ, оформяне на трудови книжки

 • Изготвяне на дневници и справки-декларации по ДДС и подаване on-line в НАП. При желание от страна на клиента предоставяме безплатен инструмент, с който да следи ежедневно размера на очаквания ДДС, който трябва да се внесе.

 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации и финансови отчети към държавни институции – НАП, НСИ

 • Предоставяне на справки за задължения към доставчици и вземания от клиенти при поискване или на определен период. При необходимост предлагаме и съдействие за следене на вземания и задължения и навременното им събиране и плащане. Анализ на контрагентите и определяне на рисков профил на всеки клиент и доставчик.

 • Текущо предоставяне на отчет за приходите и разходите даващ информация за рентабилността на фирмата Ви. Изготвяне на Баланс даващ информация за финансовата позиция на фирмата.

 • Съставяне на справки при данъчни ревизии и порверки

Колко струва счетоводното обслужване при нас?

Не работим с фиксирани цени, защото се съобразяваме със спецификите на всеки клиент. Затова Ви предлагаме първият месец при нас да е БЕЗПЛАТЕН за Вас. 

Какви са ползите, когато ползвате услугите на Гери Консулт?

 • Фирмата и собствениците ще изглеждат безинтересни за НАП.

 • Ще знаете как законно да увеличите печалбите от бизнеса си и да намалите данъците, които плащате.

 • Ще анализираме заедно с Вас финансовото състояние на бизнеса Ви и ще можем да ви съветваме КАК да увеличите печалбата си и да намалите разходите си.

 • Ежегодно ще анализираме разходите за банкови такси и лихви и ще получите съвети за тяхното оптимизиране.

 • Ще знаете Как да НЕ трупате задължения/вземания към собствениците, които Ви правят уязвими при проверки от институции.

 • Ще знаете Как да НЕ акумулирате пари в касата, за да сте защитени при проверки от НАП.

И не на последно място услуга, която друга счетоводна кантора не предлага – Цялостна консултация и обсъждане с Вас на икономическото състояние на фирмата, която ръководите. При нас ще получите ценни и полезни съвети, които са натрупани за 22 години опит в бизнеса. Опит, който с радост ще споделим с Вас!


Научете повече като ни потърсите на 0882 882 559 или на office@geco.bg и получете Вашата преференциална оферта за счетоводно обслужване.


P.S.Част от статиите в блога ни само загатват какви допълнителни услуги ще получите от счетоводна кантора Гери Консулт.

0882 882 559
Добрич, площад Свобода №1, вх.Б, ет.3