toggle menu
toggle menu

Труд и работна заплата

Цялостно обслужване при обработка на ТРЗ  включва:

  • консултация във връзка с формата на наемане на персонала
  • оформяне на пълни трудови досиета на персонала
  • изготвяне на ведомост и фишове за работни заплати
  • подготовка на платежни за осигуровки, данъци и изплащане заплати на служителите с възмонжост за автоматично обработване през on-line банкиране
  • регистриране на предоставените болнични листове в НОИ
  • подаване на декларации, документи и данни свързани с задължителното осигуряване·изготвяне на всички видове служебни бележки и удостоверения·попълване и заверка на осигурителни книжки в НОИ
  • сътрудничество при проверки от НАП, НОИ и Инспекция по труда
*като допълнителни услуги, които предлагаме в областта на човешките ресурси – мотивация, подбор и консулт за вашите служители е пакет, който може да бъде предложен след допълнително обсъждане с Вас. Във време, когато все повече осъзнаваме, че хората са основния актив на всеки бизнес, разбирате че грижата Ви за вашият персонал е от първостепенно значение за тяхната мотивация.0882 882 559
Добрич, площад Свобода №1, вх.Б, ет.3