toggle menu
toggle menu

Екип

  • Иринка Янакиева е завършила специалност “Счетоводство и контрол” в ИУ – Варна през 1980г. Оттогава досега винаги се е занимавала със счетоводни услуги. Професионалната й кариера започва през 1984г.първо във Винпром Добрич като главен счетоводител, преминава през Аптечно Добрич като главен счетоводител. В периода 1993-1996г.работи като главен счетоводител в ТСБанк и БРИБанк /днешната СиБанк - вече ОББ/ и точно там натрупва ценен опит в банковото дело и финанси. През 1997г.точно през т.нар. Виденова зима взима трудното решение да старира частен бизнес и основава първоначално ЕТ Гери Консулт, което днес вече е ЕООД Гери Консулт. През вече 20 годишната си практика като предприемач и

    управител на фирмата, Иринка Янакиева е натрупала опит, който надхвърля пределите на счетоводните услуги и се простира в управление на бизнес процеси, управление на персонал и консултиране на собственици на малък и среден бизнес.


    Анелия Бонева е завършила специалност “Финанси” през 2006г., степен бакалавър и специалност „Търговски и финансово посредничество” през 2008г., степен магистър в Икономически университет – гр.Варна. По време на обучението си - магистърска степен, намира реализация по специалността, като касиер – счетоводител в Завод «Хан Аспарух», след това в ЕООД «Мототом», а през 2010г. се присъединява към екипа на СК Гери Консулт. Образованието й се фокусира върху финансов мениджмънт и банково дело, като след присъединяването си към екипа на Гери Консулт, придобива практически знания в аспекти на счетоводните услуги за фирми. Опита й помага да консултира клиенти по въпросите – мениджмънт на финансите на фирмата, взаимоотношения и преговори с финансови институции, оценка на инвестиционни проекти и възвръщаемост на инвестициите.


    Мария Атанасова е завършила специалност “Счетоводство на промишлеността” в Икономически техникум Добрич през 1974г. След получаването на специализирано образование работи в сферата на счетоводството, като последователно работи в ЗАВН,Аптечно гр.Добрич,ТСБанк. На 01.03.1999г .взема решение да се присъедини към Ирина Янакиева като втория член на екипа на СК Гери Консулт в началната фаза на развитие на фирмата, когато броят на клиентите се увеличава и по естествен начин кантората започва да расте.


    Eксперт на свободна практика с над 10 годишен опит като консултант, мениджър и експерт с практически опит в банковата система на България през последната финансова криза 2009г. Този опит му помага да се докосне до важни процеси като преструктуриране на фирми и процесите в тях, проекти за оптимизация и редукция на разходите, мотивация и обучение на търговски персонал за постигане на заложените цели в бюджета на фирмата. Проверете повече за профила му в LinkedIn тук.

0882 882 559
Добрич, площад Свобода №1, вх.Б, ет.3