toggle menu
toggle menu

За нас

 • Счетоводна къща Гери Консулт е основана в окото на финансово-икономическата криза през 1997г. Факт, който е показателен, за да потвърди предприемаческият дух носен от основателя й Ирина Янакиева. Това е и основната причина кантората да съществува вече 20 години. Част от услугите ни са:

  - счетоводно обслужване покриващо целия спектър от услуги ползван от фирми – ДДС, обработка на заплати, годишно приключване.

  - бизнес консултиране при реорганизация, преструктуриране на бизнес и осъществяване на инвестиционни проекти.

  - консултации в сферата на човешки ресурси – подбор, мотивация на персонал и структура на възнаграждения.

  - кредитно консултиране и преговори с финансови институции при необходимост от финансиране/предоговаряне на условия.

  - маркетинг, реклама и изготвяне на търговски стратегии за годишен обем продажби.

  Технологиите неминуемо променят начина на живот през последните 20 години и това налага всеки бизнес да се променя. Когато ползвате услугите, счетоводна къща Гери Консулт предлага, то Вие осъзнавате, че рисковете пред Вашия бизнес са минимизирани, защото се управляват качествено. Разбирате, че само по този начин Вие може да посветите вниманието си да развивате бизнеса си, да предоставяте същото качествено обслужване.

  Основните принципи заложени в хартата за обслужване на клиенти са:

  1.      Прозрачност – предоставяме открито информация на нашите клиенти, за да могат те да направят информиран избор и във всеки един момента да са наясно със състоянието, в което се намира предприятието, което управляват.

  2.    Директна и открита комуникация – взаимоотношенията между служителите и клиентите са основани на открит, честен и конструктивен диалог. Убедени сме, че само по този начин можем да намираме решения, които да бъдат във взаимен интерес на всички заинтересовани страни.

  3.      Почтеност и лична ангажираност – когато влизаме във взаимоотношения с клиенти и ги развиваме през годините, водеща е максимата “pro credere”. Нашата цел е да допринасяме за успеха на нашите клиенти, заради което те заплащат за услугите ни, а НЕ да обслужваме клиенти, за да получим плащане в края на всеки месец. Точно тук показваме личната си ангажираност, която излиза извън рамките на “стандартното месечно обслужване”, както много често ни се продават стоки и услуги.

0888 87 02 77
Добрич, пл.Свобода 1, вх.Б, ет.4