toggle menu
toggle menu

Услуги

  • Фирмата извършва комплексни и индивидуални консултации с клиенти за цялостната организация на бизнеса, както и за отделни компоненти от него – управление на човешките ресурси, маркетинг, бизнес развитие и счетоводство на фирмата. Консултациите са винаги в лична среща със собственика/ците, където се обсъждат детайли и се определят нуждите и предизвикателствата, които трябва да се решат. Процеса протича в няколко последователни стъпки:

    1. Разговор с клиента и идентифициране на нуждата от съвет след получаване на информация от клиента за съответната област, в която съществува предизвикателство.

    2. Анализ на финансова и бизнес информация и подготовка на предложение със срок за изготвяне, въвеждане и цена за съответната услуга.

    3. Преговори с клиента за възможните алтернативи, които да се приложат и какво ще бъде положителното отражение върху бизнеса при практическо приложение на предложението.

    Можете да заявите индивидуална среща или да потърсите повече информация на [email protected] или на 0888 87 02 77.

0882 882 559
Добрич, площад Свобода №1, вх.Б, ет.3