toggle menu
toggle menu

One Stop Shop - OSS промени за дистанционни продажби в ЕС, САЩ и UK от 01.07.2021г.

Промени в ЗДДС относно OSS или One stop shop режима засягащи дистанционните продажби от 01.07.2021 г. на ниво Европейски съюз и България.


Кои са най-важните моменти, за които трябва да знаете?Бурното развитие на онлайн продажбите и ръста, който се наблюдава през последните години в областта на електронната търговия накара Европейската комисия да обърне поглед към т.нар.малки пратки /най-често от Алиекспрес, Амазон, и др.платформи/. Това най-често са пратки, предназначени за лично ползване от крайни клиенти, които до 01.07.2021г.бяха освободени от ДДС и мито в рамките на ЕС.


Тези пратки обичайно са продукти закупени от физически лица и най-често от трети страни - Китай, САЩ и др. До 30.06.2021г. ако се купуват дребни стоки с цена до 30 лв. стоката не преминава през митница и не се дължеше ДДС. 


След 1.07.2021г.това се променя и дори и за тези пратки ще се дължи мито и ДДС. Целта на тези промени е да се избегне практиката, която съществуваше до момента и тези пратки да остават извън обхвата на данъчното и митническото облагане.


До този момент ЕК нямаше голям проблем с т.нар. Business-to-Business продажби, доколкото големите контейнерни пратки с получатели - юридически лица, регистрирани по ДДС в ЕС, се обмитяваха на митница и съответно се облагаха с ДДС.


Другият съществен проблем с търговията на дребно, бе да се направи така, че облагането да се извърши в страната членка, където стоката и/или услугата се потребява или мястото на изпълнение на сделката да е там, където е установен получателят


Дистанционни продажби в OSS /One stop shop/ режим - Какво всъщност се променя?


Ако осъществявате онлайн дистанционни продажби през Amazon, eBay, etsy, shopify и доставяте стока от България до клиенти в цяла Европа, то този режим Ви засяга.


Какво се променя с новите правила за дистанционни продажби след 01.07.2021г.


 • От 01.07.2021г.прагът от 35 000 евро, а за някои държави 100 000 евро за определяне мястото на изпълнение на дистанционните продажби отпада и се въвежда единен ОБЩ праг от 10 000 евро за дистанционните продажби за целия ЕС. Този праг от 10 000 евро се следи, считано от 01.01.2021г.

 • В прага от 10 000 евро се включва и стойността на цифровите услуги /далекосъобщителни услуги, услуги за радио-и телевизионно излъчване, услуги, извършвани по електронен път/ и вътрешно общностите дистанционни продажби с място на изпълнение на територия на Друга държава членка. Прагът е общ, а не по отделно за цифровите услуги и за вътрешно общностите дистанционни продажби на стоки.

 • В случай, че продажбите на един търговец надхвърлят прага от 10 000 евро, то е необходимо той да се регистрира по ДДС и да внася ДДС-то във всички държави. Това се прави с регистрация по т.нар. OSS (One-stop-shop) система. Тази система представлява своеобразно обслужване на едно гише и премахва необходимостта от регистрация по ДДС във всяка държава членка. В този режим дистанционните продажби, които извършвате в други държави членки ще се декларират на тримесечни периоди, като обявавате общата сума на данъчните основи и начисления и удържан от вас ДДС със съответната ставка за всяка държава членка, в която сте осъществявали продажби. 


Нека да разгледаме три примера, с които да демонстрираме как работи режима за обслужване на едно гише OSS в ЕС.

Пример 1: “ИИИ” ЕООД е установено данъчно задължено лице само в България. Извършва вътрешнообщностни дистанционни продажби на стоки, които се транспортират от България до клиенти физически лица от Гърция и Испания. Общата стойност на извършените продажби е 7 000 евро. 


Тъй като “ИИИ” ЕООД е установено само в България и доставките за физическите лица от Гърция и Испания са на стойност по-малко от 10 000 евро, то мястото на изпълнение на тези доставки е в България и подлежат на облагане с български данък върху добавената стойност.


“ИИИ” ЕООД може да упражни правото си на избор относно мястото на изпълнение на доставките към своите гръцки / испански клиенти, като се регистрира за целите на ДДС в Гърция и Испания или се регистрира за целите на прилагане на режим в Съюза в България (OSS). И в двата случая доставките ще подлежат на облагане с данъчна ставка, съобразно гръцкото и испанското законодателство.


Пример 2: “ИИИ” ЕООД е установено само в България. Извършва вътрешнообщностни дистанционни продажби на стоки, които се транспортират от България до клиенти физически лица от Гърция и Испания. Стойността на извършените продажби е:


 • За клиенти от Гърция - 5 000 евро

 • За клиенти от Испания - 8 000 евро


Тъй като общата стойност на продажбите надвишава прагът от 10 000 евро, то за определяне мястото им на изпълнение приложение намира правилото по чл.20 ал.1 от ЗДДС - мястото на изпълнение е в съответната държава членка, от която е клиентът - Гърция или Испания. “ИИИ” ЕООД следва да се регистрира за целите на ДДС в Гърция и Испания, или да се регистрира за OSS в България.

 

Пример 3: “ИИИ” ЕООД е установено в България. Същото има стоки намиращи се в склад в Германия. Извършва вътрешнообщностни дистанционни продажби на стоки от България и от склада в Германия (пример - FBA by Amazon) на клиенти физически лица в Германия на стойност 4 000 евро, които се доставят от склада в Германия и реализира продажби във Франция на стойност 10 500 евро.


В този пример прагът от 10 000 евро за Германия не е приложим, тъй като стоките в Германия се изпращат от Германия към немски граждани, които живеят в Берлин, Франкфурт и т.н. От Германия се изпращат обаче и стоките за Франция. Как да се процедира в този случай? За да се прилага прагът, доставчикът трябва да е установен в една държава членка и стоките трябва да се изпращат от държавата членка на установяване /само България/. За продажбите извършване от склад в Германия, ви е необходима ДДС регистрация в Германия, още преди да започнете да осъществявате продажби. Продажбите, които осъществявате от Германия във Франция към френски данъчно-незадължени лица, може да се отчита по OSS режима.


С промените от 1.07.2021г.ангажимент на вас и вашият счетоводител ще бъде да събирате информация на продажбите във всяка държава членка, НО за всеки 3 месечен период - 01.01-31.03, 01.04-30.06, 01.07-30.09, 01.10-31.12. Трябва да имате информация за данъчните основи /цената БЕЗ ДДС/ и съответно начисленият и удържан от крайните клиенти ДДС ставка за всяка държава. На всеки отделен ред декларирате продажбите като обявената сума е в евро, на отделен ред ДДС -то, заплащате към НАП в България и те ще го трансферират към съответния НАП на държавата.


N.B. Един от много важните според нас детайли, който също влиза в сила от 01.07.2021г.за дистанционните продажби на търговци регистрирани по OSS режима е задължението им да съхраняват електронен регистър, който да водите съгласно изискванията на държавата членка по идентификация - в случая с България това е регистър, в който съхранявате минимум следната информация:

 • Държава членка на потребление - т.е. Държавата, в която се изпраща стоката

 • Описание и количество на доставените стоки

 • Дата на доставка на стоките

 • Данъчната основа - т.е.Нето цената без ДДС, като се посочва използваната валута

 • Прилаганата данъчна ставка

 • Размерът на дължимия ДДС

 • Дата и размер на получените плащания


Ето и няколко примера, които не претендират за изчерпателност и все пак дават представа как на практика ще работят част от marketplace платформите след 01.07.2021г.


 1. Aliexpress променят начина на работа, като след 1-и Юли те имат регистрация в Полша по IOSS режим. Това на практика означава, че за покупки до 150 евро, в зависимост от държавата на крайния клиент, те ще начисляв ДДС, ще го декларират в Полша, като посочват сумата на нето цената за всяка държава и начисленият и удържан ДДС от тях. Плащат го в Полша, и полският НАП ще има ангажимент да го преведе на съответните държави. При внос на такива стоки в България, Български пощи, Спиди, Еконт и няколко други компании могат да извършат обмитяването и освобождаването на стоката до крайният клиенти и да съберет дължимото мито и да го внесат от името на клиента. За това разбира се, тези оператори ще начисляват такса на клиентите си.

 2. Ако и до момента сте купували стоки >150 EUR, то продължавате да работите по начина, по който сте работили до момента - фирма или вие сами може да се представлявате пред Агенция митници и да извършите обмитяване на стоката с нейната стойност, увеличена с цената за транспорт и други разходи. Върху общата сума ще дължите мито и ДДС.

 3. Дистанционни продажби през т.нар. Marketplace платформи като eBay, Amazon, Etsy за регистрирани в ЕС компании с ДДС регистрация по OSS режима - До момента на тези платформи не беше вменена никаква отговорност за това да контролират или поне да имат санитарни изисквания относно продажбите през техните платформи - дали това се случва от фирми регистрирани по ДДС или от ФЛ. След 01.07.2021г.това се промени и тези платформи изискват продавачите като ЮЛ да си въведат т.нар. VAT или ДДС номер, да си актуализират нето и бруто цените, за да могат адекватно да изчисляват дължимият ДДС за държави в ЕС и извън него. Задължението на търговците е да съхраняват информация в съответните регистри и да декларират продажбите спрямо това, в коя държава завършва доставката и потреблението на стоката, да декларират и внасят ДДС-то във всяка държава, в която извършват продажби.

 4. Продажби през т.нар. Marketplace платформи като eBay, Amazon от търговци регистрирани извън ЕС. Тук вече голямата отговорност пада върху платформите да начисляват, събират и внасят дължимия ДДС за стока, която тръгва от Китай за Франция на стойност 200 долара, и да внесат съответния данък в държавата където завършва доставката.


Ето и една схема от eBay, за да проверите в кой вариант на продажбите попадате и да разберете, чия е отговорността за начисляване, събирането и внасянето на ДДС в съответната държава.


OSS режим

Статията е с информативен характер и не покрива всички възможни хипотези за продажби. Ако имате нужда от консултация - звънкайте на 0882 882 559 или пишете на [email protected]

0882 882 559
Добрич, площад Свобода №1, вх.Б, ет.3